ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 14. Liwat

Seorang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan seorang lelaki lain, atau seorang lelaki yang melakukan persetubuhan melalui dubur dengan seorang perempuan adalah melakukan liwat.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.