ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)


JADUAL III
( Subseksyen 38(b) )

Jumlah arsy dan lama tempoh penjara yang dihukumkan kerana melakukan syajjah (kecederaan di kepala atau muka).

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.