ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN IV - PELAKSANAAN HUKUMANSeksyen 51. Pelaksanaan beberapa hukuman

Jika seseorang tertuduh disabitkan melakukan beberapa kesalahan, maka hukuman yang akan dilaksanakan ke atasnya adalah seperti berikut;
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.