ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN II - QISASSeksyen 38. Akibat apabila hukuman qisas tidak dikenakan

Apabila hukuman qisas tidak dikenakan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.