ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 20. Keengganan melakukan li’an

Seorang suami yang menuduh isterinya melakukan zina dan dia atau isterinya enggan melakukan li’an setelah diperintahkan oleh Mahkamah untuk berbuat demikian, maka-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.