ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN IV - PELAKSANAAN HUKUMANSeksyen 55. Hukuman sebat ke atas perempuan hamil

Hukuman sebat tidak boleh dilaksanakan ke atas pesalah perempuan yang hamil sehinggalah dia melahirkan anaknya, dan selepas dia menjadi suci daripada darah nifas dan kembali sihat semula untuk menjalani hukuman itu dengan tidak ada bahaya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.