ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)


JADUAL II
( Subseksyen 38(a) )

Jumlah arsy yang dikenakan bayarannya kerana melalukan itlaf-al-udhw dan itlaf-solahiyyatu-al-udhw adalah seperti berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.