ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)


JADUAL IV
( Subseksyen 38(c) )

Jumlah arsy dan lama tempoh penjara kerana melakukan jurh (luka di bahagian badan yang lain daripada kepala dan muka dan luka itu ada meninggalkan parut).


Diluluskan pada 19 Mac 2015
[PU.KN.1/G/40/Jld.5; SUK(S)D200/420/1 Jld.100]

MOHD ZAIKA YAMANI BIN IBRAHIM
Setiausaha
Dewan Negeri Kelantan
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.