ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN V - AMSeksyen 60. Prosiding di bawah Kanun Keseksaan tidak boleh diambil

Apabila seseorang itu telah dibicarakan atau menghadapi apa-apa prosiding kerana melakukan kesalahan di bawah Kanun ini, maka dia tidaklah boleh dibicarakan dan tiada apa-apa prosiding boleh diambil terhadapnya di bawah Kanun Keseksaan [Akta 574] mengenai kesalahan yang sama atau serupa yang diperuntukkan di bawah Kanun itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.