ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)


Mukadimah

(MOHOR KERAJAAN)
t.t.
SULTAN KELANTAN
23 April 2015


Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan bagi kesalahan jenayah syariah hudud, qisas dan takzir serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
[ ]

DIPERBUAT UNDANG-UNDANG ini oleh Badan Perundangan Negeri Kelantan seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.