ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 22. Syurb

Sesiapa yang meminum arak atau minuman yang memabukkan, sama ada dia mabuk atau tidak dan tanpa mengira kuantiti yang diminumnya, adalah melakukan suatu kesalahan syurb dan apabila disabitkan hendaklah disebat tidak melebihi lapan puluh kali sebatan dan tidak kurang daripada empat puluh kali sebatan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.