ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN II - QISASSeksyen 36. Jenis-jenis kecederaan badan

Bagi tujuan menjatuhkan hukuman, kecederaan anggota badan hendaklah dibahagikan seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.