ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN VII - MAHKAMAHSeksyen 67. Mahkamah Rayuan Syariah Khas

Apabila Mahkamah Rayuan Syariah Khas bersidang untuk mendengar sesuatu rayuan yang dibuat ke atas keputusan atau hukuman Mahkamah Bicara Syariah Khas, maka Mahkamah Rayuan Syariah Khas hendaklah dianggotai oleh lima orang Hakim yang mana tiga orang daripada mereka hendaklah terdiri daripada ulama dan persidangan itu hendaklah dipengerusikan oleh salah seorang daripada Hakim tersebut.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.