ENAKMEN 11 TAHUN 1981
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN UGAMA BUKAN ISLAM 1981


Jadual
JADUAL

(Seksyen 9)

BAHAGIAN I

PERKATAAN-PERKATAAN YANG TIDAK BOLER DIKAITKAN DENGAN UGAMA BUKAN ISLAM

Allah Ilahi Rasul Imam
Firman AllahWahyuIman Nabi
Ulama Mubaligh Dakwah Sheikh
Hadith Syariah Salat
IbadahQiblat Khalifah
Kaabah Haji Wali
Kadi Mufti Fatwa

BAHAGIAN II

PERBAHASAAN-PERBAHASAAN YANG TlDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH ORANG BUKAN ISLAM UNTUK DIKAITKAN DENGAN UGAMA BUKAN ISLAM

1. Subhanallah.
2. Alhamdulillah.
3. Lailahaillallah.
4. Walillahilhamd.
5. Allahu Akbar.
6. lnsyaallah.
7. Astaghfirullahal Azim.
8. Tabaraka Allah.
9. Masyaallah.
10. Lahaula Walaquata Illabillahil Azim.

Diluluskan pada 1 haribulan Disember 1981.
[SUK. (Kn) 60/81; P.D. Kn. 370.]

NIK AZNAN SHAH BIN DATO' NIK ABDULLAH,
Setiausaha,
Dewan Undangan Negeri,
Kelantan
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.