ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN II - QISASSeksyen 25. Jenis-jenis kesalahan menyebabkan kematian

Perbuatan menyebabkan kematian manusia adalah terbahagi kepada tiga jenis-Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.