ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN IV - PELAKSANAAN HUKUMANSeksyen 53. Pelaksanaan hukuman sebat

Hukuman sebat hendaklah dilaksanakan dengan mengikut peruntukan-peruntukan seksyen 125 dan 126 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 [En. No. 8/2002].
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.