ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXVII - WASI DAN PENTADBIRSeksyen 206. Bentuk perintah.


Suatu perintah perlaksanaan terhadap wasi boleh dibuat dalam borang yang ditetapkan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.