ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN X - PERMOHONANSeksyen 75. Syarat.


Mahkamah boleh mengenakan apa-apa syarat yang difikirkan patut apabila membenarkan mana-mana permohonan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.