ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVI - IKRARSeksyen 111. Pindaan.


Sesuatu ikrar boleh dipinda dan diikrar semula pada bila-bila masa sebelum difailkan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.