ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIV - TARIKBALIK DAN PENYELESAIANSeksyen 90. Kos.


Pihak kena tuntut hendaklah selanjutnya berhak mendapat kos pembicaraan itu atau sebahagian darinya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.