ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAHSeksyen 211. Akaun bank Mahkamah.


Tiap-tiap Mahkamah hendaklah menyimpan suatu akaun rasmi di sesuatu bank yang diluluskan oleh Majlis.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.