ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXVIII - KUASA PENDAFTAR DAN KADISeksyen 207. Kuasa.


Dalam mana-mana Mahkamah Pendaftar dalam kamar boleh-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.