ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXI - PENGHINAAN MAHKAMAHSeksyen 240. Penghinaan oleh perbadanan.


Jikalau sebuah perbadanan bersalah melakukan penghinaan Mahkamah, Mahkamah boleh mengiktiraf kesalahan demikian dan menghukum sewajarnya mana-mana pegawai perbadanan itu yang telah menyebabkan atau dengan curangnya membenar atau menyubahatkan kepada penghinaan itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.