ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXV - INTERPLEADERSeksyen 197. Pihak-pihak tak hadir.


Mana-mana orang yang menuntut yang telah disampaikan dengan saman hendaklah terikat dengan pembicaraan mengenainya sama ada ia hadir atau tidak atau memfail apa-apa notis atau butir-butir tuntutan atau tidak.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.