ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENZAHIRANSeksyen 79. Pemeriksaan dokumen.


Mana-mana pihak adalah berhak memeriksa dan menyalin apa-apa dokumen dalam milik atau kuasa pihak satu lagi dan yang dirujukkan dalam mana-mana surat guaman, ikrar atau dokumen lain yang difailkan olehnya dalam pembicaraan itu atau berhak memeriksa secara lisan mengikut seksyen 78.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.