ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XV - SAPINASeksyen 101. Banduan.


Pihak yang menghendaki kehadiran banduan yang di dalam penjara boleh dikehendaki mendepositkan dalam Mahkamah kos pengangkutan dan saraannya kepada dan daripada Mahkamah itu. Tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang bertulis. Mahkamah boleh setelah itu mengeluarkan perintah supaya bantuan itu dikemukakan kepada Mahkamah dan pegawai penjaga penjara itu hendaklah mengemukakannya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.