ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEGUAMSeksyen 30. Wakalah peguam.


Seorang peguam yang dilantik bagi mewakili mana-mana pihak dalam perbicaraan hendaklah memfailkan satu wakalah peguam dalam borang yang ditetapkan sebelum mengambil apa-apa tindakan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.