ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XV - SAPINASeksyen 99. Tawaran perbelanjaan.


Tiada seorang yang disapina memberi keterangan perlu hadir jika ia tinggal lebih daripada 5 batu daripada bangunan Mahkamah itu, kecuali suatu amaun berpatutan untuk perjalanan dan saraan hidup telah ditawarkan kepadanya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.