ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEGUAMSeksyen 33. Melepaskan peguam.


Jika suatu pihak ingin melepaskan peguamnya ia hendaklah memfailkan wakalah pelepasannya dalam borang yang ditetapkan dan menyampaikannya kepada semua pihak.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.