ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIANSeksyen 39. Enggan menerima.


Jika orang yang hendak dipersampaikan sesuatu dokumen enggan menerima dokumen itu atau salinannya dokumen itu bolehlah ditinggalkan berhampiran dengannya dan perhatiannya diarahkan kepada dokumen itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.