ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 231. Saraan dan perjalanan.


Sebagai tambahan kepada mana-mana elaun yang boleh dibayar di bawah seksyen 229 dan seksyen 230 sesuatu pihak atau saksi boleh dibenarkan perbelanjaan saraan dan perjalanan yang menasabah mengenai kehadirannya pada sesuatu pembicaraan atau perbicaraan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.