ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 17. Pembicaraan salahaturan.


Tindakan yang dibuat oleh atau terhadap orang yang tidak berkeupayaan tanpa mematuhi peruntukan Bahagian ini hendaklah ditolak dan mana-mana hukuman atau perintah yang dibuat diketepikan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.