ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIII - KEPAPAANSeksyen 249. Fee tak dikenakan.


Fee Mahkamah tidak dikenakan ke atas mana-mana permohonan di bawah seksyen 248 (2) melainkan seperti yang diperuntukkan selepas ini seorang papa tidak dikenakan membayar apa-apa fee Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.