ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIV - PEMBICARAAN BANTAHANSeksyen 187. Takrif.


Dalam Bahagian ini:

"perlaksanaan" termasuklah tahanharta sebelum hukuman;

"si piutang perlaksanaan" hendaklah ditakrif sewajarnya;

"harta" termasuklah wang dan semua jenis harta yang boleh dirampas dalam perlaksanaan dan juga hutang yang belum dibayar oleh seorang garnishee.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.