ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIANSeksyen 40. Penyampaian kepada peguam.


Sesuatu dokumen boleh disampaikan kepada peguam mana-mana pihak yang telah memfailkan wakalah mengikut seksyen 30.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.