ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - BAYARAN KEPADA MAHKAMAHSeksyen 69. Tawaran.


Apabila bayaran masuk dibuat dengan pembelaan tawaran dan diterima, pihak kena tuntut adalah berhak kepada kos tindakan sepenuhnya dan wang dalam Mahkamah tidak boleh dibayar keluar tanpa perintah Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.