ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XV - SAPINASeksyen 96. Dokumen.


Seorang yang diperintah untuk mengemukakan dokumen adalah disifatkan telah mematuhi perintah apabila dokumen itu dihantar kepada Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.