ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXV - INTERPLEADERSeksyen 196. Perbicaraan.


Semasa perbicaraan Mahkamah boleh membuat perintah tertentu bagi penyatuan dan pengendalian selanjutnya semua pembicaraan yang berkaitan sepertimana yang difikir patut, dan boleh khususnya membuat suatu perintah bahawa pemohon, selepas membayar apa-apa wang kepada Mahkamah atau menguruskan harta dalam pertikaian sebagai diperintahkan oleh Mahkamah, dibuang daripada pembicaraan itu dan kosnya dibayar daripada wang atau harta dalam pertikaian atau mengikut cara lain seperti yang diarahkan oleh Mahkamah, atau Mahkamah boleh menentukan semua perkara dalam pertikaian secara ringkas.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.