ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - BAYARAN KEPADA MAHKAMAHSeksyen 66. Kos.


Apabila wang telah dibayar kepada Mahkamah dan pihak menuntut tidak berjaya mendapat hukuman untuk amaun yang lebih banyak, segala kos yang dibelanja oleh pihak kena tuntut selepas bayaran masuk hendaklah dibayar oleh pihak menuntut.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.