ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVII - PERBICARAANSeksyen 118. Tuntutbalas.


Penggantungan, tarikbalik, pemotongan atau pembuangan tuntutan pihak menuntut tidak boleh menghalang perbicaraan dan penentuan mana-mana tuntutbalas.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.