ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 9. Menukar pihak-pihak.


Mahkamah boleh dengan sendirinya atau atas permohonan mana-mana pihak pada mana-mana peringkat perbicaraan, membuang, mengganti atau menambah mana-mana pihak mengikut apa-apa cara dan dengan apa-apa syarat yang adil dan wajar:

Dengan syarat mana-mana orang tidak boleh dijadikan pihak menuntut tanpa izinnya, atau jika ia tidak berupaya, dengan izin wakilnya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.