ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 272. Penyediaan dokumen.


Seorang pegawai Mahkamah boleh menggunakan budibicaranya dan hendaklah, jika diperintah oleh Mahkamah atau Pendaftar, membantu mana-mana pihak yang tidak ada peguam untuk menyediakan apa-apa dokumen yang hendak difailkan di Mahkamah atau digunakan berkaitan dengan mana-mana perbicaraan. Tiada fee, upah atau ganjaran apa-apa boleh diambil kerana bantuan ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.