ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEGUAMSeksyen 35. Kematian.


Kematian mana-mana pihak atau peguamnya menamatkan wakalah perlantikan itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.