ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 152. Perbelanjaan.


Jika hasil perlaksanaan tidak mencukupi untuk membiayai fee, kamsen dan perbelanjaan perlaksanaan itu si piutang-hukuman hendaklah menjelaskan kekurangan itu tetapi ia boleh menuntutnya dari si berhutang-hukuman.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.