ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - SURAT GUAMANSeksyen 57. Pembelaan terhadap tuntutbalas.


Apabila mana-mana pihak kena tuntut menuntutbalas pihak menuntut hendaklah jika ia ingin memfailkan suatu pembelaan kepada tuntutbalas itu, memfail dan menyebab untuk disampaikan kepada pihak tuntutbalas suatu pembelaan kepada tuntutbalas itu dalam tempoh masa seperti yang diarah oleh Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.