ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - SURAT GUAMANSeksyen 60. Jawapan.


Mahkamah boleh dengan alasan yang mencukupi, memberi kebenaran untuk memfail dan menyerah jawapan kepada pembelaan, tidak kira sama ada pembelaan itu ialah pembelaan kepada tuntutan atau tuntutbalas.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.