ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVII - PERBICARAANSeksyen 125. Penangguhan.


Mahkamah boleh menangguh mana-mana pembicaraan dari semasa ke semasa dan dari satu tempat ke satu tempat dan boleh mengenakan apa-apa syarat apabila membuat demikian.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.