ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - BAYARAN KEPADA MAHKAMAHSeksyen 65. Perintah untuk bayaran keluar.


Tertakluk kepada seksyen 63 dan 64, wang dibayar kepada Mahkamah tidak boleh dibayar keluar tanpa perintah Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.