ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXII - RAYUAN KEPADA MAHKAMAH RAYUANSeksyen 242. Takrif.


Dalam Bahagian ini 'keputusan' termasuklah "hukuman" "perintah" dan "dikri".Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.