ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVI - IKRARSeksyen 107. Bentuk.


Sesuatu ikrar hendaklah berbentuk seperti dalam borang yang ditetapkan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.